Εισαγωγή

Σας καλωσορίζουμε στο www.mustshop.gr (εφεξής “Ηλεκτρονικό Κατάστημα”) της Επιχείρησης “ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΠΟΥΡΑΖΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.” (εφεξής  “Επιχείρηση”). Παρακαλούμε, προτού επισκεφθείτε ή χρησιμοποιήσετε τον Διαδικτυακό Τόπο της Επιχείρησής μας, διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Κάθε πρόσβαση από μέρους σας στο υλικό που θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα και κάθε χρήση αυτού υπόκεινται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εφόσον επιλέξετε να επισκεφθείτε ή να κάνετε χρήση του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος, τεκμαίρεται ότι έχετε διαβάσει, ότι έχετε κατανοήσει και ότι είσαστε απολύτως σύμφωνοι με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Περιορισμός ευθύνης

Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα παρέχεται σε εσάς «ως έχει» και η χρήση του από εσάς γίνεται με αποκλειστικά δική σας ευθύνη. Η Επιχείρηση δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για την ορθότητα, εγκυρότητα, πληρότητα, ακρίβεια ή χρησιμότητα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ούτε παρέχει κανενός είδους εγγύηση όσον αφορά στην καταλληλόλητα (τεχνική ή άλλη) αυτού για οποιονδήποτε σκοπό.

Υποχρεώσεις Χρήστη

Οι χρήστες του Ηλεκτρονικού Καταστήματος αποστέλλουν παραγγελίες ή ηλεκτρονικά μηνύματα (e-mails) ή μηνύματα μέσω της φόρμας επικοινωνίας. Ως εκ τούτου αποδέχονται το δικαίωμα του Ηλεκτρονικού Καταστήματος κατ’ αντιστοιχία, να έρχεται σε επικοινωνία μαζί τους, με σκοπό την τεχνική υποστήριξή τους ή την παροχή επιπρόσθετης πληροφόρησής τους. Συμφωνούν εκ των προτέρων ότι οι ηλεκτρονικές αυτές επικοινωνίες και οι πληροφορίες που διακινούνται μέσω αυτών, ικανοποιούν τις ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κανόνες σχετικά με την ανταλλαγή τέτοιων επικοινωνιών σε γραπτή ή τηλεφωνική μορφή. Δεσμεύεστε να μην χρησιμοποιήσετε το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, προκειμένου:

  • Να αντιγράφετε συστηματικά το Ηλεκτρονικό μας Κατάστημα ή μέρος αυτού, με σκοπό τη δημιουργία ή τη σύνταξη οποιασδήποτε μορφής ολοκληρωμένης συλλογής, καταλόγου ή βάσης δεδομένων (συμπεριλαμβανομένης της χρήσης, προς το σκοπό αυτό, προγραμμάτων scraping), χωρίς την προηγούμενη ρητή έγγραφη συναίνεση της Επιχείρησης
  • Να ανεβάσετε (upload), δημοσιεύσετε, αποστείλετε, μεταφέρετε, αποθηκεύσετε ή καταστήσετε διαθέσιμο με άλλον τρόπο οποιοδήποτε υλικό το οποίο περιέχει ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να βλάψουν, να επηρεάσουν ή/και να περιορίσουν την κανονική λειτουργία του Ηλεκτρονικού Καταστήματος ή οποιουδήποτε μέρους αυτού
  • Να κάνετε αλλαγές ή τροποποιήσεις στο σύνολο ή οποιοδήποτε μέρος του Ηλεκτρονικού μας Καταστήματος  ή να επιτρέψετε τον συνδυασμό ή την ενσωμάτωση του περιεχομένου του με ή σε άλλα προγράμματα
  • Να παρακολουθήσετε, απειλήσετε, δυσφημίσετε ή άλλως προκαλέσετε βλάβη στην Επιχείρηση ή οποιονδήποτε χρήστη του Ηλεκτρονικού Καταστήματος
  • Να μεταδώσετε ή να αποκτήσετε πρόσβαση σε περιεχόμενο που προσβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα της Επιχείρησης ή χρήστη ή έρχεται σε αντίθεση με το νόμο ή τα χρηστά ήθη
  • Να αποκτήσετε πρόσβαση, να διαδώσετε, να επεξεργαστείτε, να αλλοιώσετε και γενικότερα να προσβάλετε καθ’ οποιονδήποτε τρόπο τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα των χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος
  • Να ανεβάσετε (upload), κατεβάσετε (download), δημοσιεύσετε, αποστείλετε, μεταδώσετε, αποθηκεύσετε ή διαθέσετε, καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, περιεχόμενο το οποίο είναι, ή δύναται να θεωρηθεί, παράνομο, παρενοχλητικό, απειλητικό, επιβλαβές, επιζήμιο, δυσφημιστικό, συκοφαντικό, υβριστικό, βίαιο, άσεμνο, πορνογραφικό, χυδαίο, προσβλητικό, ρατσιστικό ή άλλως αμφισβητούμενο
  • Να αφαιρέσετε, αποκρύψετε, μεταβάλετε, αλλοιώσετε οποιεσδήποτε δηλώσεις ιδιοκτησίας, συμπεριλαμβανομένων των δηλώσεων περί εμπορικών σημάτων και πνευματικών δικαιωμάτων, που μπορεί να είναι συνημμένα ή να περιέχονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα
  • Να συγκεντρώσετε και να αποθηκεύσετε προσωπικές πληροφορίες χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιεσδήποτε από τις ανωτέρω, ενδεικτικά αναγραφόμενες, απαγορευμένες δραστηριότητες

Η Επιχείρηση στα πλαίσια των συναλλαγών της από το Ηλεκτρονικό Κατάστημα δεν ευθύνεται για περαιτέρω ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το Ηλεκτρονικό Κατάστημα ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας. Επίσης η Επιχείρηση ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού. Οι τιμές των μεταφορικών και των προϊόντων μπορούν να αλλάξουν ανά πάσα στιγμή.

Πνευματικά Δικαιώματα

Το περιεχόμενο του Ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, των παρεχόμενων υπηρεσιών και γενικά όλων των αρχείων αυτού, εκτός των ρητά αναφερομένων εξαιρέσεων (πνευματικά δικαιώματα τρίτων, συνεργατών και φορέων), αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία, κατατεθειμένα σήματα και σήματα υπηρεσιών της Επιχείρησης και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων και συνθηκών.

Απαγορεύεται με οποιονδήποτε τρόπο ή μέσο, η αντιγραφή, διανομή, τροποποίηση, αλλοίωση, μεταγλώττιση, διαμόρφωση, αναπαραγωγή, μεταβίβαση, πώληση, αναδημοσίευση, αποστολή δεδομένων σε άλλο υπολογιστή (upload), οποιασδήποτε πληροφορίας που παρέχεται. Συμπεριλαμβανομένης της αποστολής τους στο Διαδίκτυο ή της διάθεσης των πληροφοριών στο Διαδίκτυο με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια του ιδιοκτήτη.

Σήματα

Όλα τα σήματα που εμφανίζονται στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Επιχείρησης, οι ονομασίες προϊόντων, ανεξαρτήτως του εάν εμφανίζονται με κοινά γράμματα ή σύμβολα ή απεικονίσεις, αποτελούν σήματα της Επιχείρησης ή τρίτων, εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά. Η χρήση και/ή παραποίηση των σημάτων αυτών απαγορεύεται ρητά και αποτελεί παράβαση της νομοθεσίας περί Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, περί Σημάτων, περί Αθέμιτου Ανταγωνισμού κλπ.

Ασφάλεια των Προσωπικών Δεδομένων

Η Επιχείρηση μας σέβεται την προστασία των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του Ηλεκτρονικού Καταστήματος. Παρακαλούμε συμβουλευθείτε την Πολιτική Απορρήτου που θα βρείτε στο Ηλεκτρονικό Κατάστημα της Επιχείρησης, η οποία επεξηγεί, μεταξύ άλλων, τον σκοπό χρήσης των προσωπικών δεδομένων που συλλέγονται και παραθέτει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των χρηστών καθώς και την πολιτική περί τρίτων μερών ή ιστότοπων.

Διαθεσιμότητα Προϊόντων

Καθημερινό μας μέλημα είναι η ορθή ενημέρωση της διαθεσιμότητας, περιγραφής, ιδιοτήτων και τιμής των προϊόντων. Παρόλα αυτά μπορεί να υπάρξει η πιθανότητα που κάποιο προϊόν να καταστεί μη διαθέσιμο μετά την παραγγελία ή να υπάρχει αλλαγή στην τιμή που δεν ενημερώθηκε ακόμη. Σε αυτές τις περιπτώσεις το MustShop.gr θα επικοινωνήσει μαζί σας προτείνοντας εναλλακτικές για την καλύτερη εξυπηρέτησή σας.

Τρόποι Αποστολής

Το MustShop.gr αποστέλλει την παραγγελία σας εντός μιας έως τριών εργάσιμων ημερών από την δημιουργία της και την επιτυχή της εξόφληση. Κάνουμε ότι είναι δυνατόν  για την πιο άμεση παράδοση. Συνεργαζόμαστε με πολλές μεταφορικές εταιρείες για τις αποστολές μας. Για το ποια μεταφορική εταιρεία παραδίδει την παραγγελία σας εξαρτάται από τον τύπο προϊόντος,
τον όγκο του προϊόντος σας και τον προορισμό στον οποίο θα αποσταλεί. Στην εκάστοτε περίπτωση θα λαμβάνετε ενημέρωση μέσω e-mail για τον τρόπο αποστολής, καθώς και για τα πιθανά μεταφορικά έξοδα στην σελίδα του Ταμείου, πριν ολοκληρώσετε την παραγγελία σας.

Τιμές- Προσφορές-Εκπτώσεις:

Οι τιμές που αναγράφονται εμπεριέχουν και το ΦΠΑ (24%), καθώς και λοιπούς φόρους, οποιαδήποτε διαφοροποίηση θα αναφέρεται και θα επισημαίνεται. Όλα αυτά με την επιφύλαξη αλλαγής της φορολόγησης. Για ορισμένες περιοχές της Ελλάδας για τις οποίες ισχύουν μειωμένοι συντελεστές ΦΠΑ και εφόσον η παραγγελία σας γίνει με τιμολόγιο τότε οι τιμές των προϊόντων είναι χαμηλότερες από τις αναγραφόμενες κατά τον μειωμένο ΦΠΑ. Οι κατά καιρούς προβαλλόμενες προσφορές θα έχουν περιορισμένη διάρκεια και η ισχύς τους θα εκτείνεται μέχρι την ημέρα υποβολής της παραγγελίας.

Ανήλικοι

Απαγορεύεται η χρήση του Ηλεκτρονικού Καταστήματος από πρόσωπα τα οποία δεν έχουν συμπληρώσει το 18οέτος της ηλικίας τους ή δεν έχουν από το νόμο την απαιτούμενη δικαιοπρακτική ικανότητα.

Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι εν λόγω Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης καθώς και η χρήση αυτού του Ηλεκτρονικού Καταστήματος θα διέπονται από τους νόμους της Ελλάδος. Αποκλειστικά αρμόδια για κάθε διαφορά που σχετίζεται με τον παρόντα Διαδικτυακό Τόπο είναι τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.